Cégpolitika

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt minőségpolitikája

Társaságunk célja, hogy szolgáltatásaink minőségével megrendelőink és felhasználóink elégedettek legyenek, s ezáltal a megszerzett piaci pozíciónkat és elismertségünket megtartsuk és fejlesszük. Mindezt ügyfél és eredményorientált, folyamat alapú működéssel, fejlesztési projektekkel, szakszerű munkavégzéssel, a szolgáltatási és vevői körünk fokozatos szélesítésével, a lehető legmagasabb szintű szolgáltatás nyújtásával érjük el.

Társaságunk az ISO szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és működtet, amely hatékonyan segít az irányunkba megjelenő követelmények és szolgáltatásaink megfelelő minőségű teljesítését, valamint a vonatkozó jogszabályi, illetve egyéb külső előírásoknak való megfelelést.

Ennek érdekében Társaságunk

  • szolgáltatásainak fejlesztésével és bővítésével, a nemzetközi trendeket követve, korszerű és hatékony technológiai megoldásokat kínál,
  • szolgáltatásainak módszertanával és az érintettek bevonásával, a szolgáltatás színvonalának hosszú távú fenntartása érdekében elősegíti, hogy a szolgáltatásainkkal támogatott folyamatok gazdaságilag fenntarthatóak legyenek,
  • a vevői követelmények teljesítésébe bevont alvállalkozói felé érvényesíti a minőséggel kapcsolatos elvárásait,
  • A képzések és a belső kommunikáció fórumai által elősegíti a minőségtudatos és szakmailag magas színvonalú munkavégzést,
  • Az ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert fenntartja és fejleszti,
  • Intézkedéseivel elősegíti, hogy gazdaságosan rendelkezésre álljanak a tárgyi és személyi feltételek, a megfelelő háttér és munkakörülmények a minőségi munkavégzéshez.

  

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt információbiztonsági politikája

Társaságunk sikeres működésének, tevekénységének kiemelkedően fontos eleme az információ, annak rendelkezésre állása, sértetlensége és bizalmas kezelése. Ennek érvényre juttatása érdekében ISO/IEC szabvány szerinti információvédelmi irányítási rendszert hoztunk létre és tartunk fönn. E rendszer keretében biztosítjuk az üzleti információk bizalmas kezelését, a működést támogató IT infrastruktúra és adatbázisok folyamatos rendelkezésre állását, gondoskodunk az adatok megfelelőségéről, az együttműködő partnereink adatainak és munkatársaink személyes adatainak bizalmas kezeléséről, a külső előírásokban megfogalmazott követelmények teljesítéséről.

Információvédelmi tevékenységünket

  • kockázatfelmérésre alapozzuk, és a felmért kockázatokkal arányos működési megoldásokat alakítunk ki és működtetünk
  • a biztonság szempontjából meghatározónak tartjuk az emberi tényezőt, ezért minden munkatársunk, alvállalkozó partnerünk esetén gondoskodunk arról, hogy ismerjék a tevékenységükhöz kapcsolódó kockázatokat, azok kezelésében a szerepüket, és ezt megfelelően lássák is el,
  • informatikai rendszerünkben szigorú hozzáférési rendszert alakítottunk ki és működtetünk, egyúttal gondoskodunk a külső behatolás és vírusok elleni védelemről is,
  • folyamatosan figyelemmel kísérjük információvédelmi rendszerünk működését, eredményességét, az esetleg bekövetkező incidenseket, és ezeket az információkat felhasználjuk a fejlesztési céljaink kijelöléséhez.

 

A Társaság környezeti politikája

A Társaság gyakorlatában a környezeti tényezőket elsősorban a Társaság termékeinek vonatkozásában értékeljük, valamint annak az edukációs folyamatnak a részeként, amely a szolgáltatásaink elterjesztését segíti. Az elektronikus, mobil eszközökön alapuló fizetés és bizonylatolás a különféle jegyek és jogosultságok megvásárlásának folyamatában minimálisra redukálja a papír felhasználását, s ezzel együtt Annak logisztikáját is. Másik jelentős hatása a kézpénzforgalom csökkentése, mely szintén jelentős logisztikai ráfordítások redukálását jelenti a fizikai pénz kiváltásával együtt. E megfontolások alapján környezeti kibocsátásainak értékelése során elsősorban azt kell vizsgálnunk, hogy kellő elkötelezettséggel, hatásossággal és hatékonysággal fejlesztjük-e szolgáltatásainkat annak érdekében, hogy az érintetti környezetünkben meglévő környezeti kibocsátásokat és csökkentsük. Társaságunk vezetősége elkötelezett abban, hogy az alapítói szándékban, a küldetésben és az aktuálisan érvényes stratégiában megfogalmazódó elvárások a környezeti hatások csökkentésében is kifejezésre jussanak, s ezáltal is hozzájáruljon a Társaság a környezeti fenntarthatóság fejlesztéséhez. E működés objektív megítélésére a mobilfizetési tranzakciók időbeli dinamikája és a lefedett üzleti-szolgáltatási területek számossága ad lehetőséget.

Társaságunk napi működése irodai környezetben megy végbe, jelentős informatikai erőforrás felhasználással. Megfelelve a kor kihívásainak, Társaságunknak is törekszik környezeti kibocsátásaink mérséklésére. Ennek legfontosabb területe a működés során közvetlenül, vagy az üzemeltetést végző alvállalkozókon keresztül felhasznált fajlagos villamos energia lehetőség szerinti csökkentése, valamint az informatikai eszközök amortizációs ciklusának lehetőség szerinti időbeli kitolása lehet. Annak érdekében, hogy a munkatársaink körében is fejlődjön a környezettudatos gondolkodás, a napi irodai működés során a kommunális hulladék kibocsátás, az irodai papír felhasználás, a gépkocsifutás optimalizálása teremt lehetőséget további programok kidolgozására.

Társaságunk vezetése elkötelezett a környezetközpontú irányítási rendszer fejlesztésében, annak érdekében, hogy környezeti teljesítményünket növeljük és ez által is társadalmi hasznosságunkat fejlesszük. A vezetés az elkötelezettségét nyilvánvalóvá, és környezeti célokon keresztül elvárássá teszi a munkatársak számára, és ahol az releváns és lehetséges, a Társaság érintettjei számára is.