A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. minőség- és információbiztonsági politikája

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt minőségpolitikája

Társaságunk célja, hogy szolgáltatásaink minőségével megrendelőink és felhasználóink elégedettek legyenek, s ezáltal a megszerzett piaci pozíciónkat és elismertségünket megtartsuk és fejlesszük. Mindezt ügyfél és eredményorientált, folyamat alapú működéssel, fejlesztési projektekkel, szakszerű munkavégzéssel, a szolgáltatási és vevői körünk fokozatos szélesítésével, a lehető legmagasabb szintű szolgáltatás nyújtásával érjük el.

Társaságunk az ISO szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és működtet, amely hatékonyan segít az irányunkba megjelenő követelmények és szolgáltatásaink megfelelő minőségű teljesítését, valamint a vonatkozó jogszabályi, illetve egyéb külső előírásoknak való megfelelést.

Ennek érdekében Társaságunk

  • szolgáltatásainak fejlesztésével és bővítésével, a nemzetközi trendeket követve, korszerű és hatékony technológiai megoldásokat kínál,
  • szolgáltatásainak módszertanával és az érintettek bevonásával, a szolgáltatás színvonalának hosszú távú fenntartása érdekében elősegíti, hogy a szolgáltatásainkkal támogatott folyamatok gazdaságilag fenntarthatóak legyenek,
  • a vevői követelmények teljesítésébe bevont alvállalkozói felé érvényesíti a minőséggel kapcsolatos elvárásait,
  • A képzések és a belső kommunikáció fórumai által elősegíti a minőségtudatos és szakmailag magas színvonalú munkavégzést,
  • Az ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert fenntartja és fejleszti,
  • Intézkedéseivel elősegíti, hogy gazdaságosan rendelkezésre álljanak a tárgyi és személyi feltételek, a megfelelő háttér és munkakörülmények a minőségi munkavégzéshez.

 

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt információbiztonsági politikája

Társaságunk sikeres működésének, tevekénységének kiemelkedően fontos eleme az információ, annak rendelkezésre állása, sértetlensége és bizalmas kezelése. Ennek érvényre juttatása érdekében ISO/IEC szabvány szerinti információvédelmi irányítási rendszert hoztunk létre és tartunk fönn. E rendszer keretében biztosítjuk az üzleti információk bizalmas kezelését, a működést támogató IT infrastruktúra és adatbázisok folyamatos rendelkezésre állását, gondoskodunk az adatok megfelelőségéről, az együttműködő partnereink adatainak és munkatársaink személyes adatainak bizalmas kezeléséről, a külső előírásokban megfogalmazott követelmények teljesítéséről.

Információvédelmi tevékenységünket

  • kockázatfelmérésre alapozzuk, és a felmért kockázatokkal arányos működési megoldásokat alakítunk ki és működtetünk
  • a biztonság szempontjából meghatározónak tartjuk az emberi tényezőt, ezért minden munkatársunk, alvállalkozó partnerünk esetén gondoskodunk arról, hogy ismerjék a tevékenységükhöz kapcsolódó kockázatokat, azok kezelésében a szerepüket, és ezt megfelelően lássák is el,
  • informatikai rendszerünkben szigorú hozzáférési rendszert alakítottunk ki és működtetünk, egyúttal gondoskodunk a külső behatolás és vírusok elleni védelemről is,
  • folyamatosan figyelemmel kísérjük információvédelmi rendszerünk működését, eredményességét, az esetleg bekövetkező incidenseket, és ezeket az információkat felhasználjuk a fejlesztési céljaink kijelöléséhez.

 

Budapest, 2019 március 7.